De toekomst van de huisartsgeneeskunde zal erin bestaan dat de dokter wordt bijgestaan door praktijkverpleegkundigen.

Vandaar dat uw huisarts een samenwerkingsverband heeft met het Wit Gele Kruis (WGK)

Inke Pauwels: maandag, dinsdag en woensdag
Marleen Daems: donderdag en vrijdag

Maak Afspraak

Aangepaste corona maatregelingen vanaf 1/7/20 :

 

De consultatie begint zijn normale vorm aan te nemen en kan men de agenda online terug meer raadplegen.
Naast de gewone consultaties van 15 min. kan men ook een telefonisch consult aanvragen via de agenda.
Bij het betreden van de praktijk vragen wij om een mondmasker te dragen.

 

Vooraleer u zich naar de wachtzaal begeeft, gaat u eerst de handen wassen en/of ontsmetten met alcohol gel
In de wachtzaal staan slecht 4 stoelen op voldoende afstand van elkaar.
Hou er rekening mee dat men de consultatietijd moet beperken tot 15 min.
Wij streven er naar om zo min mogelijk patiënten passage te hebben en de “social distance” kunnen respecteren.

 

Lees eveneens de info voor patiënten in verband met de Praktijkorganisatie 2021