Info voor vertegenwoordigers

Voor vertegenwoordigers is er een aparte agenda voorzien. Elke middag om 12u00 van dinsdag tot vrijdag. (blauw kader in de agenda)
Indien u toch niet op de afspraak kunt komen, gelieve een uur vooraf ons te verwittigen.

Maak Afspraak